Ordre del dia del Ple municipal ordinari del mes de setembre

Dilluns, 24 de setembre de 2018 a les 00:00

Dijous 27 de setembre (19 h.), la Sala de Plens de l’Ajuntament de Dosrius acollirà el Ple municipal ordinari.

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 28/06/2018 (NÚM. 04/2018) I L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 26/07/2018 (NÚM. 05/2018)

 

2. DESPATX OFICIAL

2.1. Dació de compte al ple municipal PRP2018/414

2.2. Dació en compte d'actes de Junta de Govern Local, Resolucions d'Alcaldia, informes Intervenció PRP2018/418

 

3. SERVEIS ECONÒMICS

3.1. Aprovació del compte general PRP2018/395

3.2 Resolució de discrepància plantejada per la Intervenció i aprovació de l’increment de la partida de gratificacions per serveis extraordinaris de la Policia Local de l’exercici 2018 per fer front a les obligacions pendents de pagament i les previsions de futur PRP2018/417

 

4. SERVEIS I ADMINISTRACIÓ GENERAL

4.1. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del reglament de participación PRP2018/410

4.2. Proposta d’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques per la mobilitat sostenible (ACM EXP. 2016.02) PRP2018/411

 

5. SERVEIS TERRITORIALS

5.1. Aprovació provisional del Pla Especial urbanístic de la Masia de Can Net PRP2018/412

 

6. TEMES SOBREVINGUTS

 

7. PRECS I PREGUNTES

 

Darrera actualització: 25.09.2018 | 15:22