El ple aprova definitivament el pressupost municipal pel 2017

Dilluns, 27 de febrer de 2017 a les 00:00

També s’ha incorporat Eduard Garcia (ERC) com a nou regidor de l’Ajuntament de Dosrius.

El Ple Municipal celebrat en sessió ordinària el dijous 23 de febrer va desestimar les al·legacions presentades pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) al pressupost municipal pel 2017. Les al·legacions eren de caràcter polític, i no jurídic o tècnic. La proposta de resolució es va aprovar per majoria absoluta: 7 vots a favor dels regidors d’ERC, La PAC i el regidor no adscrit; 6 en contra dels regidors del PSC i del PP. Després de la publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOP), el pressupost per l’any 2017 ja està aprovat definitivament.

Com a punt previ, abans de començar l’ordre del dia del Ple, Eduard Garcia i Íñiguez (ERC) va prendre possessió com a regidor de l’Ajuntament de Dosrius, en substitució de Montserrat Jubany que va renunciar al càrrec al mes de gener passat. El republicà va prometre complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, “per imperatiu legal”.

El mateix Ple Municipal va debatre i aprovar, per majoria absoluta, les bases reguladores de les subvencions a atorgar a entitats del municipi per a l’exercici 2017 i, per unanimitat, les bases del “Concurs Fotogràfic de Dosrius, Canyamars i El Far” i del “Concurs literari Esteve Albert”, fase local de la Mostra Literària del Maresme. En els tres casos, estaran a exposició pública en un termini de 20 dies des de la seva publicació que es preveu el 2 de març.

D’altra banda es va aprovar per unanimitat l’acord relatiu a la delimitació de termes municipals entre els municipis de Dosrius i Llinars del Vallès.

Pel que fa a la proposta relativa a la mobilitat al Maresme, moció aprovada per tots els partits polítics en representació al Consell Comarcal del Maresme i nombrosos ajuntaments de la comarca, en el Ple Municipal de Dosrius es va aprovar per majoria absoluta: 7 vots a favor dels regidors d’ERC, La PAC i el regidor no adscrit; i 6 abstencions dels regidors del PSC i del PP.

Finalment, la proposta de delegació de competències al Consell Comarcal del Maresme sobre la neteja viària al municipi de Dosrius i aprovació del conveni corresponent, es va acordar deixar-lo damunt de la taula a l’espera de l’aprovació definitiva del pressupost municipal i modificació del conveni proposat.

Darrera actualització: 19.08.2017 | 20:06