El cadastre notifica els expedients afectats pel procés de regularització

Dijous, 11 de maig de 2017 a les 00:00

La Dirección General del Catastro obre 647 expedients al municipi de Dosrius fruït del procés de regularització cadastral iniciat a l’any 2016.

La Dirección General del Catastro, que depèn del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha informat a l’Ajuntament de Dosrius que el procés de regularització cadastral del municipi es troba en la fase de notificació d'expedients. Per aquest motiu, en els propers dies els titulars cadastrals afectats rebran les respectives notificacions.

La regularització es va iniciar a l’any 2016 amb la inspecció de béns immobles urbans i de rústics amb construccions. En el procés s'han identificat fins a 647 incidències de diverses tipologies com noves construccions, ampliacions, reformes o rehabilitacions, piscines que no han estat comunicades pels seus propietaris al Cadastre.

 

TIPUS DE EXPEDIENT

NOMBRE

%

Ampliació construcció

188

29,06

Ampliació construcció i canvi d'ús

2

0,31

Ampliació construcció i omissió piscina

36

5,56

Ampliació construcció i canvi d'ús i omissió piscina

1

0,15

Ampliació-reforma i canvi d'ús

1

0,15

Canvi d'ús

2

0,31

Declaració extemporànea

4

0,62

Omissió construcció

164

25,35

Omissió piscina

220

34,00

Reforma construcció

15

2,32

Reforma i ampliació construcció

12

1,85

Reforma i canvi d'ús

1

0,15

Reforma-ampliació construcció i omissió piscina

1

0,15

 

En la notificació, que només rebran els titulars d’immobles afectats, es facilitarà un Codi Segur de Verificació (CSV) pel qual l’interessat podrà accedir al seu expedient, a través de la Seu Electrònica del Cadastre. Podrà consultar informació relativa a la situació anterior i posterior a la tramitació del procediment en relació als immobles inclosos en la notificació i verificar si la informació del Cadastre es correspon a la real. En cas que no es correspongui, l’interessat disposarà de 15 dies des de la recepció de la notificació per formular al·legacions.

Les al·legacions es poden presentar directament a la Gerencia Regional del Catastro de Catalunya – Barcelona. Tot i així, l’Ajuntament amb l’objectiu d’ajudar els veïns en la seva tramitació, recollirà i traslladarà les al·legacions directament.

En la notificació, el Cadastre també inclou el requeriment de pagament d’una taxa de regularització cadastral de 60 euros per immoble afectat, amb caràcter de tribut estatal. Aquest import correspon al cost dels treballs fets per buscar i introduir tota la informació al cadastre. Es tracta d’una taxa aplicada directament pel cadastre en la qual l’Ajuntament no te participació i per tant no podrà gestionar el seu cobrament.

Un cop resolts els expedients de regularització, la Gerencia Regional del Catastro els traslladarà a l’Organisme de Gestió Tributària, que en farà la corresponent liquidació impositiva dels 4 anys anteriors, si s’escau que serà notificada als titulars afectats.

Podeu sol·licitar més informació a:
Gerencia Regional de Cataluña - Barcelona       
Telèfon: 933 66 22 00 – E-mail: gerencia.catalunya@catastro.minhafp.es
Per formular al·legacions podeu descarregar-vos el formulari.

Per a qualsevol altre dubte podeu concertar entrevista amb els serveis tècnics municipals, trucat al telèfon 93 791 97 44 o bé per correu-e (info@dosrius.cat).

Darrera actualització: 19.08.2017 | 20:13