El Ple

Descripció i membres

El ple municipal és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans de Dosrius. El ple està constituït per la totalitat dels regidors i presidit per l’alcalde. El ple municipal acull les funcions de tipus constitutiu, de planificació, reglamentació i fiscalització de la funció executiva.

Els punts de l’ordre del dia que figueren a les convocatòries, són: les propostes de l’equip de govern i les mocions. Les mocions poden estar presentades per qualsevol dels grups polítics municipals que integren el plenari.


Calendari de treball ordinari:   El darrer dijous de mes, a les 19h.

Es poden convocar   sessions extraordinaries   sempre i quan els temes a tractar ho requereixin i l’Alcalde consideri oportú convocar la sessió extraordinària.

Darrera actualització: 12.09.2017 | 13:33
Darrera actualització: 12.09.2017 | 13:33