Ens trobem a: Home > Serveis > Guia del web
  • disminuir tamany texte
  • augmentar tamany texte
  • versi imprimible
  • versio accesible

GUIA DEL WEB

Accessibilitat

L'Ajuntament de Dosrius vol posar a l'abast dels ciutadans un web amb disseny accessible perquè el màxim nombre possible de persones puguin arribar a la informació que s'hi transmet, independentment de les limitacions pròpies de l'individu/ídua o de les que es derivin del context d'ús. Amb aquest principi, es vol beneficiar tant les persones que tenen algun tipus de disminució o d'edat avançada com amb les persones que hi volen accedir des de qualsevol tipus de dispositiu o tecnologia.

Per assolir aquest objectiu, es tenen en compte les pautes d'accessibilitat WCAG 1.0 ( Web Content Accessibility Guidelines versió 1.0) establertes pel grup de treball WAI ( Web Accessibilitty Initiative ) que pertany al W3C ( World Wide Web Consortium ).

Com utilitzar el web

La barra d'accessibilitat

La web de l'ajuntament de Dosrius incorpora en totes les seves pàgines, a la part superior dreta, un conjunt de 4 botons per tal de que el contingut del web sigui completamenmt accessible per tothom.

Disminuïr tamany de la lletra

Augmentar tamany de la lletra

Imprimir contingut

Disseny accessible (Disseny web completament accessible)


Navegació

El site de dosrius segueix una estuctura d'arbre a la qual es pot accedir de les següents formes:

  • Mitjatçan el cercador de la primera pàgina. Introduïnt les paraules per les que es vulgui cercar i executant la cerca.
  • Mitjatçan el cercador avançat.
  • Navegant a travès dels les diferents categories pels diferents enllaços de cada pàgina.
  • Directament accedint al mapa web i polsant en qualsevol enllaç del seu interés.
  • A travès dels accessos destacats de la pàgina principal.
Per facilitar la ubicació en tot moment mantenim capçaleres diferenciades per a cada una de les categories i mostrem en tot moment el camí exacte on ens trobem, els enllaços a les demés categories (part superior sota la capçalera) i els enllaços a les subcategories (part esquerra de la pàgina).

Exemple de camí: Home > Serveis > Guia del web

Aquest camí indica que ens trobem a la Guia del web dintre de la categoria serveis i serveis neix de la home.

Apunts tècnics

Juntament amb els estàndards d'accessibilitat web, s'ha adoptat l'estàndard XHTML 1.0 per al marcatge del contingut i els fulls d'estil en cascada (CSS) per al disseny, i s'ha evitat utilitzar tecnologies de propietat que condicionen l'ús de determinats aparells o navegadors. Aquests estàndards garanteixen l'accés a la informació a través de qualsevol dispositiu de navegació que segueixi els estàndards i les recomanacions del W3C.

SOBRE EL WEB

© Ajuntament de Dosrius

C/ Sant Antoni, 1 (08319) - Dosrius (Barcelona) Telf: 93.791.80.14