imatge capcelera
PRESENTACIÓ
SERVEIS DE L’ESPAI DONA
BUTLLETINS OFICIALS
RECURSOS PER A LES DONES
POLÍTIQUES D'IGUALTAT
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
ASSOCIACIÓ DE DONES SHAKTI
ACTUALITAT
CONTACTE


VIOLÈNCIA DE GENERE

Que és la violència de gènere?

Hi moltes maneres de violència, a voltes les persones no ho valorem així, sigui per hàbits, costums... La violència no és només quan et maltracten físicament... “
La violència de gènere, concretament la que s'exerceix sobre les dones, inclou una quantitat de pràctiques que les han coaccionades durant anys i que han restat invisibles davant els nostres ulls. Per tant, per tal de ser capaços de reaccionar davant un fenomen social d'aquesta mena, primer hauríem de ser capaços d'identificar-lo i d'anomenar-lo.
La cultura, dins el fenomen de la violència de gènere, té una importància destacada per deixar clar que aquesta forma de violència és una construcció social i no una acció irracional. En aquest concepte s'hi inclouen totes les formes de maltractament psicològic, d'abús personal, d'explotació sexual i d'agressió física a les quals es troben sotmeses les dones.