imatge capcelera
PRESENTACIÓ
SERVEIS DE L’ESPAI DONA
BUTLLETINS OFICIALS
RECURSOS PER A LES DONES
POLÍTIQUES D'IGUALTAT
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
ASSOCIACIÓ DE DONES SHAKTI
ACTUALITAT
CONTACTE


QU S?

L’Espai Dona ofereix una sèrie de serveis, projectes i accions promoguts des de la regidoria d’igualtat i  adreçades a totes les dones del municipi de Dosrius. 
Amb les activitats programades té la finalitat de donar resposta a les diferents demandes d’informació, assessorament i atenció de moltes dones del municipi,  potenciar els processos d’autonomia de les dones, lluitar per pal·liar les situacions de desigualtat de gènere i el que és més important, desenvolupar les accions recollides al Pla d’igualtat local.

Per tant i en resum des de l’Espai de Dona Dosrius:

  • Es desenvoluparan les accions recollides en el Pla d’igualtat local.
  • Es dinamitzaran accions de sensibilització social.
  • Es promourà la participació de les dones.
  • Es potenciarà espais de relació.
  • Es promouran activitats que contribueixin al desenvolupament personal de les dones.

Així com tot allò que tingui relació a la normalització de la dona a la societat actual i evitant qualsevol situació de discriminació i rebuig