imatge capcelera
PRESENTACIÓ
SERVEIS DE L'ESPAI DONA
BUTLLETINS OFICIALS
RECURSOS PER A LES DONES
POLÍTIQUES D'IGUALTAT
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
ASSOCIACIÓ DE DONES SHAKTI
ACTUALITAT
CONTACTE


INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT

  • Informar dels programes, serveis, recursos i activitats es realitzen al municipi i a la comarca en relació als temes de gènere.
  • Informar a les dones que pateixen violència o aquelles persones que ho demanin sobre recursos i serveis específics i el conjunt de les actuacions que contempla la Llei de Mesures integrals contra la violència de Gènere i tota la legislació vigent al respecte.
  • Informació i orientació en l’àmbit laboral.
  • Informació i orientació en l’àmbit formatiu.