La Gerència Regional del Cadastre dóna d’alta les dades del projecte de reparcel•lació de Can Canyamars

Dijous, 22 de novembre de 2018 a les 00:00

Amb aquest procediment s’han actualitzat les dades de les superfícies de les parcel·les en funció del projecte de reparcel·lació tramitat pel consistori l’any 2013.

La Gerència Regional del Cadastre de Catalunya ha iniciat recentment l’enviament de cartes als veïns i veïnes de Can Canyamars amb l’objectiu d’informar als residents que ja s’ha procedit a donar d’alta en el Cadastre les dades de l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació dels sectors A, B i C de Can Canyamars tramitat el 2013. Amb tot, aquesta comunicació no implica cap canvi en el projecte aprovat.

Fins ara, a la Gerència del Cadastre hi constaven les dades recopilades abans del projecte de reparcel·lació. Així, amb aquest procediment s’han actualitzat les dades de les superfícies de les parcel·les en funció del projecte de reparcel·lació aprovat pel consistori i inscrit al Registre de la Propietat.

L’Ajuntament portarà a terme el canvi en el padró d’habitants

Mentrestant, la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya també ha enviat una comunicació als veïns i veïnes de les masies i edificacions disseminades en sòl no urbà de Dosrius informant de l’alta en el Cadastre del procediment de regularització de les adreces aprovat pel consistori el passat 26 d’abril de 2018.

Amb aquest tràmit l’Ajuntament ha volgut identificar amb una adreça concreta cadascuna de les edificacions existents a la zona per tal de solucionar els problemes en la localització de la població que hi viu.

En aquest sentit, l’Ajuntament durà a terme els propers mesos el canvi en el padró d’habitants; que serà notificat degudament un cop sigui efectiu.

Darrera actualització: 22.11.2018 | 12:18