Un any més, l'Ajuntament de Dosrius tanca l'any amb superàvit

Divendres, 21 de juliol de 2017 a les 00:00

Davant les dades econòmiques positives i el baix endeutament, l’ajuntament reclama al govern de l’Estat espanyol poder disposar del romanent per a inversions i serveis públics.

El passat mes de juny l’Ajuntament de Dosrius va aprovar el tancament i balanç econòmic corresponent a l’any 2016, amb un resultat positiu de 1.010.080,28€. Seguint la tendència d’exercicis anteriors, actualment el romanent acumulat de tresoreria és de 2.873.194€. L’endeutament actual de l’ajuntament és del 33%, dos punts menys que al 2015, que suposa un 77% menys del límit màxim que marca la llei.

Ara bé, una part important del superàvit està subjecte a obligacions (com l’amortització de deute, pagaments compromesos), un total de 1.044.411€, tal com estableix l’article 32 de la llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera.

D’altra banda, tenint en compte les obligacions pendent i el deute viu que té l’ajuntament, l’import que es pot destinar a inversions financerament sosteniblesson un total de 503.785€ que l’ajuntament destinarà a obres com la reforma de la plaça de Can Massuet o al col·lector del carrer Ocata.

Les dades del tancament de l’exercici de 2016 han estat analitzades, un any més, per la Diputació de Barcelona en una diagnosi econòmica i financera de l’Ajuntament de Dosrius, sent aquest totalment positiu.

 

Dosrius reclama poder reinvertir el superàvit a l’administració local

Malgrat la bona gestió econòmica de l’Ajuntament de Dosrius, la legislació vigent no permet disposar de la totalitat del superàvit municipal i hi ha una limitació molt restrictiva de la despesa, sense tenir en compte el baix nivell d’endeutament, ni el nivell d’ingressos ni el volum de romanent d’exercicis anteriors.

Per aquest motiu el Ple Municipal celebrat el passat 29 de juny va aprovar per unanimitat (PSC, ERC, La PAC i PP) una moció referent a la reinversió del superàvit a l’administració local a la millora dels serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries. L’acord insta al Govern de l’Estat que autoritzi, de manera urgent, que els ajuntaments puguin reinvertir els superàvits resultants de la liquidació del pressupost 2016 i que aquesta reinversió no computi en els càlculs per al compliment de la regla de la despesa. Així mateix, es demana que s’autoritzi als ajuntaments amb una ràtio d’endeutament inferior al 60% a fer ús del romanent de tresoreria per a l’execució d’inversions prioritàries, sense que aquestes computin en els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària, computant només la previsió de despesa estructural que pugui comportar la inversió.

El superàvit municipal permetria retornar aquests recursos a la ciutadania, en forma de millors serveis públics i inversions prioritàries, garantint la sostenibilitat de les finances municipals. En el cas de l’Ajuntament de Dosrius, disposar d’aquests recursos permetria afrontar la despesa d’inversions tant necessàries com la millora de carrers o la construcció d’equipaments com la biblioteca municipal.

Darrera actualització: 14.08.2017 | 20:50