El Síndic de Greuges a Dosrius

Dimecres, 21 de juny de 2017 a les 00:00

El proper 3 de juliol l’equip del Síndic de Greuges de Catalunya atendrà els veïns i veïnes de Dosrius que ho sol·licitin.

El Síndic de Greuges, també conegut com el defensor de les persones a Catalunya,  té la funció d’atendre les queixes de tots els veïns, veïnes i ciutadans que es troben desemparats davant l’actuació o la manca d’actuació de les administracions. Vetlla pel bon funcionament de l’administració de la Generalitat, dels ajuntaments, de les diputacions o els consells comarcals. Per tant, actua com a supervisor i col·laborador de l’administració catalana, amb l’objectiu de millorar-ne el funcionament. També supervisa les empreses privades que presten serveis d’interès públic, com ara la llum, la telefonia, l’aigua, el gas, etc.

Aquesta presència del Síndic de Greuges de Catalunya a Dosrius respon a l’objectiu d’apropar aquesta institució a les persones i s’emmarca dins les visites que amb regularitat el Síndic fa als municipis de Catalunya.

Amb aquesta finalitat, el dilluns dia 3 de juliol, l’equip del Síndic serà a Dosrius per atendre les persones i entitats que vulguin fer consultes o exposar les seves queixes en relació amb la vulneració dels seus drets per part de les administracions públiques i de les empreses que presten serveis generals: aigua, llum, gas, etc.

S’atendran les persones a l’Ajuntament Vell, Plaça de l’Església, s/núm. de Dosrius. Prèviament, cal concertar l’entrevista trucant al telèfon gratuït 900124124, o bé enviant un correu electrònic a sindic@sindic.cat.

Darrera actualització: 19.08.2017 | 20:15