Comença la prohibició de fer foc al bosc

Dijous, 15 de març de 2018 a les 00:00

El període de prohibició de fer foc al bosc sense autorització comença el 15 de març i es perllongarà fins el 15 d'octubre. Si s’han de realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal, cal demanar autorització prèvia al Departament d’Agricultura.

L’Ajuntament de Dosrius informa els veïns i veïnes que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació activa des del 15 de març fins al 15 d’octubre la prohibició d’encendre foc en terreny forestal. Aquesta prohibició, recollida en el Decret 64/1995, té com a objectiu prevenir els incendis forestals i estableix que no es pot encendre foc, sigui quina en sigui la finalitat, en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta.

No es poden cremar, per tant, restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Si s’han de realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal, cal demanar autorització prèvia al Departament d’Agricultura. Per a més informació podeu consultar el següent enllaç.

Darrera actualització: 15.03.2018 | 10:50